گورزا

نمی‌دانم چه شد یاران !
نویسنده : اولدوز - ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
 

من مرگ را دیده‌ام

در دیداری غمناک ، من مرگ را به دست سوده‌ام .

من مرگ را زیسته‌ام،

با آوازی غمناک

                   غمناک

و به عمری سخت دراز و سخت فرساینده...

دردا که مرگ

نه مردن شمع و

نه باز ماندن ساعت است،

نه استراحت آغوش زنی

که در رجعت جاودانه

                        بازش یابی...

آری، مرگ

            انتظاری خوف انگیز است ؛

انتظاری

        که بیرحمانه به ظول می‌انجامد .

                                                                   " شاملو      ١٣۴٣ "