گورزا

عناوین مطالب وبلاگ "گورزا"

» او که در من بود /9/ :: چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
» او که در من بود /8/ :: دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩
» او که در من بود /7/ :: یکشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٩
» او که در من بود /6/ :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
» او که در من بود /5/ :: دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩
» او که در من بود /4/ :: چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩
» او که در من بود /3/ :: یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩
» او که در من بود /2/ :: جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩
» او که در من بود / 1/ :: سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩
» دنیای این روزای او ! :: شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩
» منِ سراپا تقصیر... :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» پشت علف‌‌های هرز (قسمت دوم) :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸
» بعضی از روزها... :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸
» برای تو که هستی! :: سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸
» پشت علفهای هرز (قسمت اول) :: پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸
» تو هم با من نبودی! (قسمت آخر) :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸
» تو هم با من نبودی! (قسمت چهارم) :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸
» تو هم با من نبودی! (قسمت سوم) :: شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸
» تو هم با من نبودی! (قسمت دوم) :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸
» تو هم با من نبودی! (قسمت اول) :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸
» رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شن‌ها بخشید :: پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸
» من تمام می‌شوم... تو رها می‌شوی! :: یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۸
» من عریان می‌شوم... پیش چشم تو! :: دوشنبه ٦ مهر ۱۳۸۸
» من عریان می‌شوم... پیش چشم تو! :: پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۸
» من عریان می‌شوم... پیش چشم تو! :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۸
» من عریان می‌شوم... پیش چشم تو! :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸
» من عریان می‌شوم... پیش چشم تو! :: جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸
» من عریان می‌شوم... پیش چشم تو! :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸
» من عریان می‌شوم... پیش چشم تو! :: شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸
» من عریان می‌شوم... پیش چشم تو! :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸۸
» من عریان می شوم... پیش چشم تو! :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸
» من عریان می‌شوم... پیش چشم تو! :: شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸
» من عریان می‌شوم... پیش چشم تو! :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸
» او قربانی دیگری نمی‌خواست (قسمت ششم/قسمت آخر) :: یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۸
» او قربانی دیگری نمی‌خواست (قسمت پنجم) :: یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸
» او قربانی دیگری نمی‌خواست (قسمت چهارم) :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸
» او قربانی دیگری نمی‌خواست (قسمت سوم) :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸
» او قربانی دیگری نمی‌خواست (قسمت دوم) :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸
» او قربانی دیگری نمی‌خواست ( قسمت اول ) :: جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۸
» شاید، اما، وقتی... :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
» شاید، اما، وقتی... :: جمعه ٢٦ تیر ۱۳۸۸
» من بلد نبستم با مردها زندگی کنم! :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸
» پاسخهایی متفاوت برای یک سوال :: دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸
» چه بسیارند چیزهایی که من نمی دانم! :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸
» مبارزه‌ای کاملاَمسلحانه، با آخرین فناوری سلاح‌های گرم !!!! :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸
» یک پیمانه توجیه، 200 گرم درددل و به مقدار لازم دوستی و عشق ! :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸
» پیره زنی را ستمی درگرفت . . . :: پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۸
» نمی‌دانم چه شد یاران ! :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» خس و خاشاک جهش یافته :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۸
» ماهی سیاه کوچولو ، مارا ببخش :: سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸
» اینروزها سهم بعضی باطوم است و گازاشک آور،وسهم بعضی قورمه سبزی وشیرینی کشمشی :: دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸۸
» براستی که سخن بزرگان هیچگاه قدیمی نمی‌شود :: یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۸
» او که در من بود 3 :: پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸
» او که در من بود 2 :: سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۸
» او که در من بود 1 :: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
» رهگذر می‌خندید: زنان زنده نازایند، به انتظار تولد گور می‌کاوید . :: یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸۸
» کسی آن دوردست می گفت : گور را بشکافید ! :: یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸
» ناله نی . . . :: شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸
» جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸ :: جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸